Hướng dẫn chặn traffic spam từ floating-share-buttons.com

Một ngày đẹp trời bạn vào trong google analytics để xem lượng truy cập, thời gian thực của website mình thì vô tình lại thấy rất nhiều các traffic, lượt visit từ các trang spam như floating-share-buttons.com ,social-buttons.com|simple-share-buttons.com, free-share-buttons.com, free-social-buttons.com … và rất nhiều các trang… Chi tiết